travel

+decorfinaldecorfinal2kgdDECOR FINAL 2decor FINAL OKdecor FINAL3208sualanvaobep 22lanvaobep 23lanvaobep finalfeature finaldecor2 171condg171

Some of my layout design for Đẹp Magazine.
Learn to change, learn to free myself from routine

Advertisements

I♥

type HG000023 000008 4 000015 0000233 000015500004100001100003490000327000018000014000037

Tôi thấy mình may mắn vì đã đến được đây ít nhất một lần trong đời , nơi mọi thứ tự trải ra trước mắt, khoảng không bạt ngàn xanh, những chấm màu li ti cứ tự rực lên bởi con người, nắng và hoa, tiếng khèn và tiếng lục lạc bò tơ-ring tơ-ring. Bình yên và giản dị vô cùng. Hãy đi khi còn trẻ và trái tim còn đầy !