travel

I♥

type HG000023 000008 4 000015 0000233 000015500004100001100003490000327000018000014000037

Tôi thấy mình may mắn vì đã đến được đây ít nhất một lần trong đời , nơi mọi thứ tự trải ra trước mắt, khoảng không bạt ngàn xanh, những chấm màu li ti cứ tự rực lên bởi con người, nắng và hoa, tiếng khèn và tiếng lục lạc bò tơ-ring tơ-ring. Bình yên và giản dị vô cùng. Hãy đi khi còn trẻ và trái tim còn đầy !