AMSTERDAM

quote2 a113'47 copy000020STROLLfries000014fixchan and deonthestreet000037gardenlongplay000011 copyflowerhome

Ngày tháng để dành

Trời đã chuyển đông xám. Earl Green rất hợp để ôm trong tay và hít hà. Từng lá trà cuộn dài và nở ra trong làn nước ngăn ngắt. Chợt quá nhớ cái không khí Hà Lan, những tối cứ ngồi bên nhau uống một mạch mấy tuần trà, nhớ người chị đã cùng mình chọn loại trà này. Có những người ta sẽ chỉ gặp một lần trong đời. Nghĩ đến đó có buồn không? Continue reading

Advertisements