be green

rooftop garden up
Khu vườn trên mái nhà con con, thỉnh thoảng lại tha về một chậu mới, hoặc vì chểnh mảng mà một chậu ra đi. Nhưng dù gì, trong nhà nên có ít nhất một góc xanh, để hít thở và vui vui mỗi lần tưới chúng tới mướt mát.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s