four seasons

calendar2014

 

up

 

2014

 

Những ngày tháng được hết mình, được thử và sai, trong đó trộn lẫn mọi cảm xúc và những điều chưa từng được nhận. ” Let the days find their way to your memory ” 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s