a scent of spring

hoa buoi up2 Một nhánh hoa bưởi để ướp trà, ướp mía, làm nên hương vị không thể quên của bát chè hoa cau tháng ba. Hay đơn giản là đặt một nhánh trong nhà, hít hà cái độ ngọt và sâu của cả một mùa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s