I♥

type HG000023 000008 4 000015 0000233 000015500004100001100003490000327000018000014000037

Tôi thấy mình may mắn vì đã đến được đây ít nhất một lần trong đời , nơi mọi thứ tự trải ra trước mắt, khoảng không bạt ngàn xanh, những chấm màu li ti cứ tự rực lên bởi con người, nắng và hoa, tiếng khèn và tiếng lục lạc bò tơ-ring tơ-ring. Bình yên và giản dị vô cùng. Hãy đi khi còn trẻ và trái tim còn đầy !

Advertisements

One comment

  1. Pingback: four seasons |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s